Khoa tiếng Nhật Trường chuyên môn Kurume Seminar

MenuClose
Lang

Chương trình bài giảng

Danh sách khóa học

  1年次 2年次 目標 時間
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
Khóa học
tiếng Nhật
2 năm
1年次4月~10月
Sơ cấp
1年次11月~2年次7月
Trung cấp
2年次8月~3月
Cao cấp
目標
JLPT、N1
時間
1600
Khóa học
tiếng Nhật
1,5 năm
 
1年次10月~3月
Sơ cấp
2年次4月~12月
Trung cấp
2年次1月~3月
Cao cấp
目標
JLPT、N1、N2
時間
1200
Khóa học
tiếng Nhật
1 năm
 
2年次4月~12月
Trung cấp
2年次1月~3月
Cao cấp
目標
JLPT、N1、N2
時間
800

Chuẩn bị cho kỳ thi EJU sẽ thực hiện khi hoàn thành xong sơ cấp.
Chuẩn bị cho kỳ thi năng lực tiếng Nhật sẽ được thực hiện từ sơ cấp đến cao cấp tuỳ vào trình độ.
Hướng dẫn lựa chọn ngành học lên cao sẽ được thực hiện vào thời điểm thích hợp từ khi nhập học.

Thời gian học

Tuỳ thuộc vào kết quả kiểm tra xếp lớp được tiến hành khi nhập học, chúng tôi tiến hành phân loại và xếp lớp vào buổi sáng và buổi chiều.

 • Lớp buổi sáng
  9:10〜12:40
 • Lớp buổi chiều
  13:30〜17:00

Chương trình giảng dạy.

Cấp độ Nội dung học tập, mục tiêu
Sơ cấp
Nội dung học tập, mục tiêu
 • Nắm được 317 chữ Kanji, 1600 từ vựng va khoang 80 cấu trúc ngữ pháp.
 • Nâng cao 4 kỹ năng, có thể sử dụng các mẫu câu đã học, nói chuyện hàng ngày, có thể tự tin nói.
 • Học về cuộc sống sinh hoạt, văn hoá của người Nhật Bản, có thể so sánh được sự giống và khác nhau với nước mình.
Trung cấp
Nội dung học tập, mục tiêu
 • Nắm được 504 chữ Kanji, 1290 từ vựng, 100 cấu trúc ngữ pháp.
 • Có thể hiểu và sử dụng được những cấu trúc ngữ pháp nâng cao
 • Có thể hiểu được bài văn có kết luận
 • Có thể hiểu và phản xạ lại với nội dung của những đoạn đối thoại
 • Có thể thảo luận với nội dung dễ
Cao cấp
Nội dung học tập, mục tiêu
 • Nắm được 943 chữ Kanji, 1000 từ vựng, 100 cấu trúc ngữ pháp
 • Trang bị được kiến thức để thi vào đại học, có năng lực tiếng Nhật tổng hợp
 • Có thể hiểu được nội dung khó của tài liệu như báo chí,…, tóm tắt được nội dung và có thể thảo luận.
 • Hiểu sâu sắc về các tình huống khác nhau của xã hội hiện đại.