Khoa tiếng Nhật Trường chuyên môn Kurume Seminar

MenuClose
Lang

Phương châm giảng dạy

Chương trình đào tạo tiếng Nhật + nâng cao kỹ năng giao tiếp

Năng lực tiếng Nhật là điều kiện bắt buộc để học lên hay đi làm ở Nhật. Với mục đích giúp các em thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật để đánh giá trình độ tiếng Nhật, ngoài các giờ học sử dụng giáo trình chính, chúng tôi còn xây dựng các bài giảng phân theo từng cấp độ cho mỗi kỹ năng. Dạy kỹ những phần học sinh còn yếu, giao nhiều bài tập cho những phần đã nắm chắc qua thực hành, giúp các em nâng cao khả năng tiếng Nhật một cách chắc chắn. Trong các giờ học theo giáo trình, với mục tiêu các em học sinh không chỉ có kiến thức mà phải vận dụng được kiến thức đã học, chúng tôi giúp học sinh nắm được, lựa chọn từ vựng sử dụng thích hợp với hoàn cảnh, cuộc sống hàng ngày. Với các sự kiện, chúng tôi kết hợp tổ chức các cuộc thi nói, phản biện, diễn kịch bằng tiếng Nhật, ... và thông qua các sự kiện, chúng tôi thấy đây là sân chơi có thể đánh giá được kết quả tiếng Nhật mà các em đã học được và cũng là sân chơi để các em có thể trải nghiệm.

Nỗ lực xây dựng lộ trình tương lai, đào tạo hướng nghiệp

Mục tiêu đối với các du học sinh không phải chỉ là đến Nhật Bản mà là tìm được một công việc tốt trong tương lai ở Nhật Bản hay đất nước của mình. Với mục tiêu đó, các du học sinh cần phải suy nghĩ sẽ nên học gì, cần trang bị những gì ở Nhật Bản, lấy đó là làm động lực để nâng cao khả năng tiếng Nhật cần thiết. Tại khoa tiếng Nhật, ngoài việc tạo cơ hội cho các học sinh tìm hiểu cách suy nghĩ của người Nhật, văn hoá của Nhật Bản, tăng cường hiểu biết để có thể thích ứng với cuộc sống xã hội Nhật Bản; từ định hướng trước và sau khi đến Nhật của các em, chúng tôi cũng giúp các em nhận thức về con đường riêng của bản thân. Hơn nữa, vào những tháng 7, tháng 8 "Tháng học lên sau tốt nghiệp", chúng tôi yêu cầu các em xây dựng mục tiêu của mình thông qua trải nghiệm của bản thân từ việc tham gia các buổi hội thảo của nhiều trường khác nhau, tham gia vào giờ học thử, tham quan trường mình quan tâm..