Khoa tiếng Nhật Trường chuyên môn Kurume Seminar

MenuClose
Lang

Chế độ học bổng

Có chương trình học bổng dành cho những học sinh có thành tích học tập cao, phẩm chất tốt, học sinh là tấm gương trong các lĩnh vực khác như học bổng của chính phủ Nhật Bản, học bổng riêng của nhà trường. Mỗi năm có rất nhiều bạn học sinh được nhận học bổng.

Học bổng dành cho du học sinh người nước ngoài của Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (Học bổng của chính phủ Nhật Bản)

Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản đã trao học bổng cho những du học sinh có thành tích học tập, phẩm chất tốt nhưng gặp vấn đề khó khăn trong học tập vì lý do kinh tế không chỉ giúp nâng cao thành tích học tập của các em mà còn giúp thúc đẩy phát triển trao đổi giáo dục, tạo mối quan hệ hiểu biết lẫn nhau, hòa bình và hữu nghị giữa Nhật Bản và các nước khác.

Học bổng của trường Kurume Seminar

Trường sẽ trao tặng tiền thưởng cho các bạn học sinh đỗ N1, N2 kỳ thi Năng lực tiếng Nhật trong quá trình theo học tại trường.

Học bổng dành cho du học sinh của Hiệp hội giao lưu quốc tế hội du lịch Kurume.

Hiệp hội trao học bổng cho các du học sinh đang theo học tại thành phố Kurume 1 năm 1 lần ngoài mục đích khuyến khích hoạt động học tập còn giúp các em có điều kiện học tập ổn định, và thúc đẩy trao đổi giao lưu với các nước khác.