Khoa tiếng Nhật Trường chuyên môn Kurume Seminar

MenuClose
Lang

Trường học

Khoa tiếng Nhật Trường chuyên môn Kurume Seminar

Địa chỉ:
2-55 Tenjin-machi, Kurume-shi, Fukuoka 830-0033
TEL:(0942)36-6660
FAX:(0942)35-1065
e-mail:
nihongo-jimu@kusemi.ac.jp