Khoa tiếng Nhật Trường chuyên môn Kurume Seminar

MenuClose
Lang

Lịch sử nhà trường

Lịch sử trường Kurume Seminar

4/1967 Thành lập Trường Kurume Seminar với mục đích là trường tư lập dành cho học sinh ôn thi đại học
6/1977 Công nhận Được cấp chứng nhận là pháp nhân trường học Kurume Seminar
4/1996 Công nhận Được cấp chứng nhận là pháp nhân trường học Kurume Seminar cơ sở Saga
4/1998 Được cấp chứng nhận và khai giảng Trường trung cấp phúc lợi y tế Kyoseikan
11/2000 Khai trương Group home Mii Tsutsuji
7/2002 Khai trương Group home Kokubun
10/2002 Được cấp chứng nhận và thành lập khoa tiếng Nhật, Cơ sở Kurume
4/2003 Thành lập Trường THPT quốc tế kỉ niệm Clack Cơ sỏ Kurume
4/2010 Xây dựng khoá luyện thi đại học cho du học sinh
9/2012 Xây dựng khoá tiếng Anh trường chuyên môn Kurume Seminar
4/2017 Khai trương cơ sở điều dưỡng quy mô nhỏ với đa mục đích Kitano Tsutsuji